TOREBA 2D

Simple and Intuitive! Various items to help you Win Prizes! Acquired prizes will be Directly Delivered to you!

Jaalala afaan oromootin

Jechoota Jaalalaa Dhaamsa Jaalalaa Afaan Oromootin Love Messages in Afan Oromo  5 Latest APK for Android, Jechoota Jaalalaa Dhaamsa Jaalalaa Afaan Oromootin Love SMSMessages in Afan . Facebook gibt Ali Tull Ubba est sur Facebook. </p><p dir="ltr">10. Kaayyoon labsiii kanaa:1/ Akkaataa duudhaa sirna Gadaa Oromootin dhaloota haaraa dandeettii, beekumsa, humnaa fi qabeenya isaa misooma saba isaatif gumaachuun dirqama isaa ba’atu ijaaruu. Seenaa Jaalalaa - Afaan Oromo Online | Marsariitii afaan-oromoo. Iscriviti a Facebook per connetterti con Kadir Mohammed e altre persone che potresti conoscere. OMN inaugurated on March 1st, 2014. History: Dhagaa afaan nama keessii, Jaalala sagaleekeef warri siyaasa Oromootin daldaltan ofiifis Oromoofis hin taatani, ganama as waaree booda achi hin dhaabbatinaa. #JAALALA_OBSA_DHABE_KUTAA_4FFAA Nimoonaan hiryaa isaa Roobsan waliin mooraa gad-lakkise. Walaloo Afaan Oromoo Wednesday, February 20, 2013 "Anaa Jejeeqxanii" Kan garaako kesaa ifaann yoon dubadhee Kann natti dhaga'amee fulduraan ibsadhee Feesbuuki AFAAN Oromootin, Washington, DC. Akkuma ba’een barsiisaa isaa arge. FUULA FB WBO / WARAANA BILISUMMAA OROMOO isa dhugaa Taphni Afaan oromoo kaayyoo isaa inni guddaan wanti banameef ykn jalqabameef; aadaa, seenaa, aartii fi og-barruullee adda addaa gama Afaan oromootiin jiran barreessuun gama dubbistoota isaatiin gahuun booharsuu, fi barsiisuudha. Sab-boonttotni Oromootaa fudhatama fi jaalala isan Ummata saanii keessatti qaban gamaagamun soddaachisu, farra Mootummaa tti ramaduu fi sababa adda addan maqaa moggasun battalumatti dhabamsiisuun dalagaa wayyaanee isa duraa ti. Isaanis:- Afaan oromootiin Hiika isaa Allaah !a Gooftaa ibaadaa hundaa haqa godhatu 1• Arrahmaan >>Duniyaarratti Hundaafuu kan Rahmata Godhu,maqaan kun isa malee waan biraa itiin moggaasuun hin ta'u Faarfannaa Ortodooksii Afaan Oromootiin Faarfataa Firaa'oliin. 4,823 likes · 3 talking about this. Facebook gives people the power to share and Weerara kana fashalsuu fi daaraa isaan kaasuu malanitti bishaan firfirsuuf Inj Taakkalaa cinaa dhaabachuu qabna Weerarri lafaa bifa qindaayeen magaalaa Finfinnee irratti geggeeffamaa jira. Here you will find Selected few expressions of love, how Afan Oromo speakers express their romance. Akkam naaf  Haalawwan uummanni Oromoo yaadasaa ittiin ibsatuufi ergaa ittiin dabarfatu keesssaa walaloon bakka olaanaa qaba. 1K likes. Grazie a Facebook puoi Obsa Mohammed est sur Facebook. 3,795 Followers, 191 Following, 13 Posts - See Instagram photos and videos from Xalayaa Jaalalaa (@xalayaa_jaalalaa) Viidiyoo 'Qeerroo fi qarreen anaafi kanneen biroof balbala nuuf bananii jiru' Dr. Express your feeling in your own language to your Loved one. Facebook Dhugan Yomiyuu Dhugadhaa ist bei Facebook. Akka shari’aatti rasuul fi nabiyy jechuun nama Rabbiin ergaa itti buusee akka namootatti geessu ajajeedha. The most user friendly Afaan Oromoo Love Message app on Android with the best Love Message collection. 58,938 likes · 86 talking about this. Afaan Oromootin jechi Rahmatatti dhiyaatu “Mararfannaa” dha. dha. Kanaafu walaloo barreessufi dubbisuun  Walitti dhufeenya jaalalaa jalqabuuf, walitti dhufeenyi kunii fi kaayyoon isaa maal akka taʼe, umuriin kee akka gaʼee fi maaliif ariifachuu akka hin qabne bari? 29 Jan 2013 Sirboota Afaan Amaara sirbuun caalatti beekamus darbee darbee sirboonni Afaan saba isaa waltajjii adda addaa irratti weellistu Buzuneesh Baqqala waliin Afaan Oromootin sirbee wayita Gidiraan jaalala sihi na feesisa. Garuu ilma namaatif guyyaan hundi guyyaa gaarii miti. Kitaabni akka Macaafa Qulqulluu waa'ee jaalalaa jajjabeessu tokkollee hin jiru. Abshaalli ofii nyaatee, gowwaa afaan diba. . Really thank you for your dedication in holding up our beloved culture and contributing to the ingredients of the our identity. Kutaa 9 osoo barattuu ture gaaffiin jaalalaa isheef dhiyaachuu kan jalqabe. haala kamiin jaalala keenya hundeesaa jabeeffachuu dandeenya!? Walaloo Jaalalaa fi xalayaa jaalalaa/love poems and amazing love letters, Nekemt, Welega, Ethiopia. 2/Kenniinsa tajaajila lammuummaa keessatti dhaloota ga’umsa, dandeettii, jaalala sabaa, sabboomunummaa cimaa qabuu fi waan hundaan Jaalala kanaafis wareegama guddaa baasuuf qaba- gatii olaanaa waan hundaa olii:bilisummaa isaanif jecha yakkamaa ta’aniiru. Gowwaan isa darbe malee isa dhufu hin yaadu. The French consider French language as Afaan Oromoo afaan BBC’n ittiin tamsaasu ta’uun kan fayyadu Oromoofi kanniin Afaan Oromoo dubbatan qofaa miti. Gurmuun Tumsa Qeerroo Bilisumma Oromoo magaalaa Perth, Australia, guyyaa harra (30/10/2016) walitti dhufuun akkamiin qeerroo biyya keessaa, bobaa diinaa jala ta’anii qabsa’a jiraniif akkamiin daran cimsee akka tumsu mari’atee, Akkuma kanas, haala kabajaa guyyaa Fincila Diddaa Gabrummaa irratti yaada wal jijjirre jirra. The app is all in all by Afan Oromo (Ethiopian Language). termswalaloo jaalala afaan oromoo. Akkasumsas guddinna aartii oromootiif hamma tahe tokko gumaacha bahuudha!! Akka hawwiifi karoora sirna cunqursaa osoo tahee midiyaaleen Afaan Oromootin dabran lamaan walfaallessuun walfashalu ture. Namni ishe arge hunduu ni jaallata. OromNet develops Mobile Applications, Windows and Web solutions. 6/2012)- Obbo Admaasuun ibsa kennaniin Irreechi jaalala, araaraa fi tokkummaa ta’uu ibsaniiru. Ijaafii saree namarraa hin deebisan. Jaalala jaalali Jechoota Jaalalaa Dhaamsa Jaalalaa Afaan Oromootin Love SMS Messages in Afan Oromo This App contains Love messages in Afaan Oromoo Language. Erga walitti dhufeenya horanneeyis kabajaaf jaalala obbolummaa fi afuura sabboonummaa malee hammeenya walii hin qabnu. Danuun (baay’inni) isaa immoo “Rusul- Ergamtoota” ta’a. By admin On Aug 21, 2019 0. Dr Zakir Naik Afaan Oromootin. Maqaa gaarii ya Waaqa koo Abbaa dhugaa guyyaa rakkoo Jaalala keen moo'atamee Harkan SEENAA UMMATA OROMOO - Ummanni Oromoo eessa garamitti, kan jedhu irratti xiyyeeffannoon hayyulee Oromoo dubbisuu fi irra odeeffachuun DhRTVO'n qopheessuun isiniif dhiyeese jira, daawwadha. Raajiin dubbatame irrattis ta’uun isaa baayye kan nama mararuudha. com,1999:blog-7305520488626495284 Dhugaa dha, Oromoon aadaa isaa, afaan isaa, amantii isaa walumaa galatti eenyummaa isaa sarbamee kan alagaa akka fudhatu godhameera. Kunimmoo Qeesonni warra Ortodoksii akka isa jibban godhe. Hunda caalaa afaan isaanii Afaan Oromoo wajjiin kan walfakkaatu kan ummata Koonsoo, Gidoollee, Gatoo, Arboora, Gaawwata, Waraasa, Tsemaayiifi Galab kan isaan argaman Toophiyaarraa gara kibba har’a biyya Gamuugoofa jedhamtu keessa. The Oromo language is the 4th most spoken language in the continent of Africa. haata'u malee waanti barreeffamni sun of keessatti qabate barreeffama white house barack Muktaarifi Asteer waggaa dabre kana Agaazii ummata keenya ficcisiisaa, warra fixes galateeffataa turan; galanni Wayyaaneen isaanii galchite salphina ta'uun bu'aa qabsoo ummata keenyaati. indexold- Ristorante Sorrento ristoranti in Penisola Sorrentina, il tuo ristorante preferito tra Sorrento, Massa Lubrense, Piano, Meta, Sant'Agnello o Vico Equense Lallaba wangeelaa afaan oromoo keyword after analyzing the system lists the list of keywords related and the list of websites with related content, in addition you can see which keywords most interested customers on the this website Users interested in Hd jechoota hayyoota oromoo generally download: Jechoota Hayyoota Oromoo Jechoota Hayyoota Jechoota Hayyoota Oromoo fi kan biyyaa ala You can share your favorite on Facebook, Twitter, WhatsApp, Viber and other social media sites with your friends and followers. They belong to the Cushitic-speaking group of Eastern Africa. Jaalala jechuun kana dha; kunis nuti Waaqayyoon akka jaallanne utuu hin taʼin, Waaqayyo akka nu jaallatee fi Ilmi isaa cubbuu keenyaaf aarsaa araaraa akka taʼu erguu isaa ti. Qabiyyeen fiilmichaa intalli durbaa tokko gaa’ilaan ala ulfaa’uu ishee fi maatii irraa VOA Afaan Oromoo. Qeerroon Leeqaa yoomiyyuu afaan qawween buluun nuuf hin ta’u jechuun humna diinaa hidhannoo guutuun magaalaa Naqamtee weeraree jiru dura gootummaa jabaan Uummata Magaala Naqamtee waliin takaroo wal qabaa jira. 2). Gadaa Tuulamaa kana hundee irraa balleessuuf moototiin Habashaa kanneen akka Saahila Sillaasee, Minilikfi Hayila Sillaasee waraana hedduu itti bobbaasanii ardaalee jilaa isaatis dhaabbata adda addaafi Bataskaana irratti ijaarudhaan mallattoo eenyummaa Oromoo, lafa maqaa Oromootin waamamanis ta’ee maqaa namaatis jijjiirudhaan aangoo isaanitti Naannoon Oromiyaa wixinee labsii taajijla lammummaa qopheessaa jira. Afaan Oromoo Love SMS provides best SMS on love. Jaalala onnee irraa maddu - Home | Facebook Download Jaalala Oromoo Love Messages apk 3. Participe do Facebook para se conectar com Boonsaa Saba Oromoo e outros que você talvez conheça. Jechoota Jaalalaa Dhaamsa Jaalalaa Afaan Oromootin Love Messages in Afan Oromo This App contains Love messages in Afaan Oromoo Language. Waraqata isaa kana otoo namoonni yeroo qaban gara afaan Oromootti hiikanii, akkuma inni jedhe karaa beektaniin warra biyyaatii ergamee hedduu gaarii dha. Baga guyyaa bilisummaa oromootin isan gaye janna . 28K likes. BBCn Afaan Oromoo dhimma kana ilaalchisee akka gabaasetti ministirri muummee haaraan Labsii yeroo hatattamaa kaasuu, sirna haqaa fooyyessuu, dhaabbilee siyaasaa biyyattii waliin marii taasisuu, hidhamtoota siyaasaa gadhiisuu, fooyya'insa mirgoota namoomaafi dimookiraasii, raayyaa ittisaafi tikaa keessatti ittigaafatamummaa babal'isuu, Heera Keessumaayyuu barreeffamni karaa Dr. Oromo Studies Pioneer and long time advocate, Professor Paul Baxter dies. Finfinnee, Onkololeessa 21,2011(FBC)- Manneen barnootaa bulchiinsa Finfinnee keessaa 8 afaan Oromootin barsiisaa jiru. . Mammaksa oromoo:oromo language proverb,mammaaksa jaalala,jibbaa,gammachuu fi gaddaa Mammaaksa Oromoo. (BDhKMNO Ful. Bonnie K. Fiilmiin kun naannolee biyyattii keessatti agrsiisamuuf yeroo ammaa qopheen xumuramaa jira. The Oromo people speak Afaan Oromo. Fuula · Oduu fi [Walaloo Ajaa'iba] Dhabee Bituu Hin Wallaalle Jaalala Keetu Nattii Caale. Download Dambalii Jaalala apk 4. ተጨማሪ አሳይ ኮሜንት ፃፍ ቀጥሎ የሚጫወተው Afaan Oromootin /in Afan Oromo. Oromia Media Network News for March 4th, 2014. 9). – Muziiqaan irratti fayyadamamu sirba afaan Oromoo tahee kan badhaadhina, guddina, bal’inaafi hunde jabeenya afaan oromoo gad fageenyaan kan ibsu danda’u tahuu qaba, – Gamtummaa, waloo, jabeenyaafi qindoomina hirmaannaa Oromoon qabdu kan calaqqisuu danda’u yoo tahe hedduu filatamaadha. tadelegemechu Qo'anno Macaafa Qulqulluu Afaan Oromootin (A Handbook of Bible . Asafa Jalata, for the Oromo cause. Kanaafu, Rasuul jechuun Afaan Oromootin “Ergamaa” jechuudha. Jaalala AFAAN Oromootiin, Dire Dawa. Voice of the Voiceless: With Emphasis on Oromo in Horn of Africa Afaan Oromoon leenjii barsiisummaa argatanii yoo deebi’anis ‘Kun biyya Oromoo miti, yoo 8). Hamma Namaa hin Geessuu Cabsa namaa hin teessu! faarfannaa afaan oromo songs free download - Afaan Oromo Dictionary Offline, Holy Bible in Afaan Oromo, Learn Afaan Oromo, and many more programs Jaalala Afaan Oromoon - Afan Oromo Love SMS. He has a good command of the different dialects of Afaan Oromo. com/profile/07718551024141349725 [email protected] kaka' umsa, qabsoo, jaalala, gadda, jibbaa fiikkf  Radio bbn Afaan Oromootin Guyaa har'a Magaala Woldiyaa Masjida Amaar amalli guddaan bartoonnisaa ittiin beekaman jaalala akka taʼe dubbateera. ” (1 Yoh. Bifuma walfakkaatun dargaggoo MOHAMMAD SAID nama ana wajjin rakkoo tokkollee hin qabnee fi hanga walbarannetti jibba wayiituu hin qabne ta’uu ibsuun barbaada. Iscriviti a Facebook per connetterti con Emamu Elias Hundesa e altre persone che potresti conoscere. Afaan Oromoo afaan ummataa bal'aadhaan baha afrikaatti dubbatamuudha. Kutaalee bulchiinsa magaalaa Finfinnee hundumaa keessatti manneen barnootaa mootummaa 488 ta’an keessaa 113 keessatti barnootni Afaan Oromootin kan kennamu ta’uusaa Biiroon Barnoota Finfinnee Gaazexaa Bariisaatti himeera. Share. Posts about Oduu/News written by Qeerroo. guyyaa arraan tanaa oromiyaan warreegamtoota goottoota ilmaan oromoo hadhaa habbuqachuudhaan qabsoo hidhannoo hoggoottaan dheeraaf godhamaa turen arra milkiin oromiyaa gabrummaa mootummaa wayyaanee jilaa bilisoomsan. 19 Comments. Oromoon Saba tokko. 4:9, 10) Jaalala Waaqayyootiin kan kaʼe, dhiifama cubbuu, abdii fi jireenya argachuu dandeenya. Aadaa fi afaan ofii yoo alagaan nama irraa fudhate shakkii tokko malee deebifachuun ni danda Onesmoosis haala duraan hin baramneen Wangeela Afaan Oromootin barsiisa ture. 4:18-20). Inscrivez-vous sur Facebook pour communiquer avec Eliyas Abdii Boru et d’autres personnes que vous pouvez connaître. (Seera  C. pagen kun jaalala afaan oromoo orjinaala!! ~ Qo'annoo Macaafa Qulqulluu Afaan Oromootiin ~ Seensa Obboloota keenya kabajamoo Itoophiyaa keessa jirtan Kitaaba xiqqoo kana gaaffii kabajamoo Obbo Zaman Indaalee(Tajaajila Raadiyoo Sagalee dhugaatiin) isiniif kennuuf carraa argachuu kootti baayyeen gammada. O Facebook oferece Kadir Mohammed è su Facebook. Wonti gaariin garuu, ergaa jaalalaa dabarfachuuf jecha si jaaladhaa, namoota tokko tokkotti akka dhagaa ulfaata, arrabni qabachuuf sodaata, jedhutti dhimma bahuun dirqamaa miti. Kaayyoon BBC’s akka salphatti galma gayuu ykn milkaayuu kan danda’au tamsaasnin yaadame kuni Afaan ummanni miliyoona 40 olitti tilmaamamu dubbatutti yoo dhimma baye. Amantiin akka afaanii miti. Kana keessaa garuu amantii addatti baasanii ilaaluu barbaachisa. Dhamdhama Jaalalaa, Oromia broadcasting Network -OBN, Team Lema, Damma . Gaarummaan ishee qofaaf waan kenname fakkaata, eenyuun illee ofitti hin dallansiistu. Kan halagaa kaadhimate suuta suutaan Cinca'ee dhawaata gubata, kan saba ofii kaadhimatee cinaa lamaan haara galfata. Free Onesmoos Nasib (1856 - Waxabajjii 21, 1931) dhalataa Oromoo Kiristaanummaa Luteraanii fudhatee fi yeroo jalqabatiif Macaafa Qulqulluu Afaan Oromootti hiike. Mararfannaa jechuun namaaf garaa laafun wanta gaarii inni barbaadu kennuufi ykn waan badaa isarraa deebisudha. blogger. Gaaffii: Waaqayyo jaalala jechuun maal jechuudha? Deebii: Macaafni Qulqulluun akkaataa itti jaalala agarsiisu mee haa ilaallu, isaan booda karaa muraasa waa xiqqoo ni ilaalla kan Jaalalli amala Waaqayyo itti ta’e ilaalla. com Jechoota Jaalalaa Dhaamsa Jaalalaa Afaan Oromootin Love SMS Messages in Afan Oromo This App contains Love messages in Afaan Oromoo Language. Short Oromo Comedy Show - "Shuugar Daadii" Qe'ee Koo Diigee. com Blogger 115 1 25 true tag:blogger. Har’a ijoolleen Oromoo kan miliyoonaan lakkaawamantu dheebuu barreeffatoota afaan keenyaan bayanii qabu. Afaan Oromo | English | Amharic. Amantaan Orotodoksii kan Iyyasuus Kiristoos dhaabe, kan jalqabaa karaa sirrii akka taate wanti mormisiisu tokko illee hin jiru. Kanaaf seerota Mammaaksa Afaan Oromoo OromNet Software and Application Development PLC is an IT startup based on Nekemtie, Ethiopia and Finland. You can track the performance of Jaalala Oromoo Love Messages of every day across different countries, categories and devices. 1,985 likes · 7 talking about this. Tirfi Tsegaye wins Tokyo Marathon. Imaanaa Jaalalaa - Asoosama Gabaabaa: Mootii Abbaltiin - Afaan Oromo Online | Marsariitii Barnoota Afaan Oromoo Afaan Oromoo Barachuu Barbaadduu, Afaan Oromoo Jaalattuu? Koottaa walwajjiin barree wal barsiifnaa , Hawaasni Oromoo fi Jaalattoonni Afaan Kanaa iddoma jiran taa'anii Afaan Oromoo akka baratan. Walaloo Jaalala Kan Jaalallee 2019 Jechoota Jaalalaa Dhaamsa Jaalalaa Afaan Oromootin Love SMS Messages in Afan Oromo This App contains Love messages in Afaan Oromoo Language. Play. Enkokelesh እንቆቅልህ እንቆቅልሽ - ምን አውቅልህ - ምን. WASHINGTON DC — Fiilmiin Afaan Oromoo haaraan kan “Cancala Jaalalaa” jedhu dhiyeenya kana eebbifamee jira. “Jaalalli danda’aadha, gaarummaas in agarsiisa, jaalalli hin inaafu of hin jeju, waan isatti tolu duwwaas hin barbaadu Dhuma irratti FXG/Fincila xumura gabrummaa, Sabni Oromoo guutuu Oromiyaatti taasisee irraatti kabajaa fi jaalala saba ofiitiif qabu agarsiisuuf jecha osoo ani jiru saba kiyya na duratti Lukkeeleen woyyaanee Agaaziin lubbuu isaanii hin baastu jechuun qawwee isaa diinatti garagalchuun agaazii shanii hanga jahaa walirraatti akaayuun akkasumas Dr Zakir Naik Afaan Oromootin 10 de agosto a las 11:11 assaalamu warahamatulahii Wabarakatuhuu EID MUBAREK Baga Ayyaana iid Al Adahaa bara 1440 geessan እንኳን ለ 1440ኛ የ ኢድ አል አደሃ በዓል አደረሳቹህ عيد مبارك تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال وكل عام وأنتم Fiilmii Afaan Oromoo Haaraa Jaalala Mo Hiyyummaa 2019 (Official Video) Walber production. Kanaafis tooftaan/tarsiimoon warraaqsaa yeroo fi haala adda addaatti rogeeyyii Oromootiin qophaayaa akka ummataaf labsamu irratti murannoodhaan hojjachuuf rogeeyyiin Oromoo murteeffannee kaanee jirra. , Hora Abbyyaafi Caamoorraa gara kibbaatti nannooa laga Sagaanifi Duulee keessa. Nama horii hin beekneef, lukkuun luka lamaa horiidha. 1,938 likes · 3 talking about this. Maatiin isaa yeroo ijoollumma isaa maqaa Hiika jedhamu baasaniif; boodarra erga Kiristaana ta’ee maqaa Onesmoos jedhu Macaafa Qulqullurraa baafate. Junedin Sado granted asylum in the US. Jaalala - Afaan Oromo Online | Marsariitii Barnoota Afaan Oromoo Jechoota Jaalalaa Dhaamsa Jaalalaa Afaan Oromootin Love SMS Messages in Afan Oromo This App contains Love messages in Afaan Oromoo Language. Amantiin akka aadaa miti. Qulqulluu Pheexiroos qurxummii kiyyeessuu keessaa bahee gara nama kiyyeessuutti yokiin akka namoonni ilmaan Waaqayyoo ta’an taasisuutti kan dhufe waamicha Gooftaa keenya Qoricha keenya Iyyasuus Kiristoosiin ture (Maat. rakkisuun. Jaarmiyaalee siyaasaa maqaa Oromootin ijaarraman hunda waliin dhimma faayidaa Oromoof karaa nagayaatiin mariidhan hojjechaa jiraachuu fi gara fuula duraattis xiyyeeffannaadhan kan hojjetu ta’uu eeraniiru. 5 for Android. Namni dhama'iif uumame abjuun dhagaa guura. Ayyoo is always adorable no one replace her/ the soul of alpha omega individuals, regardless of who we are. Barsiisisichi “ati ofumaa dadhabda manni barumsaa si fudhatuu hin jiru” jedheen. Mootummaan ejjennoo Oromoon hidhannoo yaa hiikkatu jedhuu fi qaama kamuu booji’ee bulchuudhaf kaayyoo tokkollee hin qabu jedhaniiru. The French consider French language as the most Romantic Language in the world. Dambalii Jaalalaa 2017 Xalayale mamilota fi Walalole jaalalaa - YouTube Rank History shows how popular Jaalala Oromoo Love Messages is in the Google Play app store, and how that’s changed over time. 0 for Android. Aster Gannoo, dubartii Oromoo bara 1894 keessa afaan Oromootin kitaaba barreessite Weedduu Jaalalaa,mat-duree kitaaba aaddee Aster fa keessaa tokko. google. Namni keewwatoota qur’aanatii fi sunnaa (hadiisota) qulqulluu ta’an hordofe, hunda isaanii walitti qabachuu danda’a. Holcomb lammii Ameerikaa yoo taatu, ganna hedduun dura - akka isheen jettutti 'qarree ganna 23 wayita Amna Dheeraa” – A New eBook As Afan Oromo literature continues to burgeon in Oromiyaa and beyond, the online digital shelf is also filling up fast with Afan Oromo eBooks. duraan dursinee hanga footoo ooduu. Xalayyaan jaalalaa hedduun isheef haa ergaman malee kan ofitti ishee harkisu tokkollee hin turre. 24/09/2019 Gammachuu Gaaromsaa Miliquu Yaallaan Dhukaasa Itti Banameen Lubbuun Isaa Darbe: Qaamni Mootummaa Jaalala Afaan Oromoon - Afan Oromo Love SMS. Araba afaan oromootin suuqa gurguratuu magaalaa kairoo Jaalala Karaa irraa (Oromo Comedy) - Duration: Jaarsa jaartii shakke ajjeesuu yaalu Dirama afaan Oromoo - Duration: 12:33. Facebook Emamu Elias Hundesa è su Facebook. 3817 likes · 67 talking about this. Ingiliffaan rahmata jechuun mercy, Amaariffaan immoo “Iznat” ta’a. OromNet is also involved in Graphics and Design, Content Development and Content Publishing on various themes. Manneen barnootaa kanneenis barattoota 2800 simatanii barsiisaa jiru. Inni “Obboleessa kee akkuma ofii kee jaal'adhu jaalachuutu siif ta'a. Gara Bakkalcha-Bilisummaa kanatti baga nagaan dhuftan erga isiniin jennee booda Bakkalchi bilisummaa kun kan inni irratti xiyyeeffatee hojjachuu barbaadu seenaa oromoo kan yeroo dheeraa dura turee fii haala yeroo ammaa shira ilmaan oromoo keessumatti barattoota oromoo irratti hojjatamaa jiru irratti xiyyeeffatee hojii isaa jalqabee jira. Jaalala Dhokataa - Afaan Oromoo TV Drama Series. Kanaaf barana Irreecha Finfinnee dabalatee waan kanaan dura dhabne hunda deeffachuudhaan, waldhageettii fi tokkummaa Oromummaatiin ni tarkaanfanna jedhaniiru. Duraan dursee nagaan koo kan oromummaa bakka jirtan hundatti isin haa qaqqabu sabboontota,kabajamtoota,jaalatamtoota ilmaan oromoo hundaaf yaada tokko atattama kan ta'e dhiyeessun dirqama waan natti ta'eef ammaan duras barreeffama kana yeroo baayyee irra deddeebi'ee facebook kiyya irratti maxxaanseen ture. "Dhabaaf malee fooniif nu uume" jette sareen. Dhugaan ture garuu sababa, tooftaafi bilchina gaazexeessitoota keenyaatin ummanni keenya gama lachurrayyuu fayyadamaa ture. Afaan Oromoo Application - Ergaa Jaalala for all Oromo people. The newest addition to this digital shelf is Daani’eel Tafarraa Dibaabaa’s “Amna Dheeraa” with editor Jaalala Biyyaa Far Addisuu Waayimaa felloshiip Afaan Oromo university Adaamaatti Kan garaa naraasu jaalala keeti Solomon Adugna Si Malee Afaan Oromo Gospel Song New 2015 by Jaalala Dhokataa. JECHOOTA "KADIIR ABDULLAXIIF HAJJII. Religion: The Oromo people practice three main religions Waqeefanna (Traditional Oromo beliefs), Islam and Christianity. Eliyas Abdii Boru est sur Facebook. Inscrivez-vous sur Facebook pour communiquer avec Obsa Mohammed et d’autres personnes que vous pouvez connaître. Inscrivez-vous sur Facebook pour communiquer avec Ali Tull Ubba et d’autres personnes que vous pouvez connaître. Urjii jedhamti. — 1 Yohannis 4:10 . Kutannoo jarreen kanneen duraan hidhaa turanii amma bilisa bahan fakkeenyaa murannoo waan hundaati, kuni yeroo kamiyyuu caalaa yeroo amma nu barbaachisa-murannoo jijjiirama ammaa kuni akka dhufu godhe. Oboleewwanif Oboleetiwwan kiyyaa Du'aa'ii keessanin naa dagatina Adaraa. Tritt Facebook bei, um dich mit Baba Ramadan Abbas und anderen Nutzern, die du kennst, zu vernetzen. Afaan Oromoo Barachuu Barbaadduu, Afaan Oromoo Jaalattuu? Koottaa walwajjiin barree wal barsiifnaa , Hawaasni Oromoo fi Jaalattoonni Afaan Kanaa iddoma jiran taa'anii Afaan Oromoo akka baratan. pin. Dhagaheef heerumtee, argeef deesse. Short Comedy Shows . Afaan Oromootin /in Afan Oromo. Join Facebook to connect with Tuji Husein Boru and others you may know. Jaalala ishee hin beektuu dhungannaan boossi. Qonnaan bulaa Oromoo abbaa qabeenyaa gochuun qotee bulaan Oromoo abbaa konkolaataa, abbaa warshaa, abbaa industirii garaa garaa akka tahuu fi kkf gochuuf kan hojjatuudha. Kana malees, eebba jireenya bara baraa argachuuf, aarsaa furii Yesus Kiristositti amanuu qabda. afaan fi duudhaa isaa dhiigaa fi dafqa kabajaa fi jaalala hin qaban. 9 Feb 2016 Afaan Oromo | English | Amharic. Dubbachuun daandii jaalala inni tokko isa biraaf qabu ittiin ibsatuudha. Oromiyaan bilisoomte. Guddina Aadaa, Seenaa, Duudhaa, Afaanii fi eenyummaa Oromoo irratti hojjachuun Afaan Oromoo Afaan saaginsii teeknoolojii gochuu. Fuula · Oduu fi Facebook Dhaan Wal Barree Wal Jaalanne – Xalayaa Jaalalaa · 10 Comments Hunda dura, si haa ga'u nagaan koo kan onnnee koo irraa madde Kan jaalalaa fi kan kabajaa. Tuji Husein Boru is on Facebook. Garuu ergmatoota lama buusanii kanneen biroo lama olbaasuudhaan ummata Oromootin jijjiiramni dhufaa jiraatii qabsoo keessan dhiisaa manatti galaa jechuu barbaadan. Haa ta’u malee laafina karaa Afaan Oromootin jiru akka milkii gaarii godhachuudhaan shakkitoonni erga Ortodoksii tawahidoo irratti duulanii turaniiru. kanaaf hirmaannan keessan yeroo hunda nu faana akka ta'u Jaalala Oromoo Love Messages - Apps on Google Play. Barri 2012 Irreecha Finfinnee Dabalatee Bara Waan Dhabne Itti Deeffannu -Obbo Admaasuu Barri 2012 Irreecha Finfinnee dabalatee bara waan dhabnee turre mara itti deebifannu jedhan hogganaan Biiroo Dhimmoota Koominikeeshinii Mootummaa Naannoo Oromiyaa obbo Admaasuu Daamxon. Enkokelesh እንቆቅልህ እንቆቅልሽ - ምን አውቅልህ - ምን አውቅልህሽ እንቆቅልሽ (Enkokelesh ) is equivalent to Riddle in English, almost :) Enkokelesh or Riddle is a form of guessing game that has been a part of the folklore of most cultures from ancient Boonsaa Saba Oromoo está no Facebook. Tritt Facebook bei, um dich mit Dhugan Yomiyuu Dhugadhaa und anderen Nutzern, die du kennst, zu vernetzen. Shuugar Daadii. Diina waloo qaba. Grazie a Facebook Baba Ramadan Abbas ist bei Facebook. " 1). Dambalii Jaalala Xalayaa - Afan Oromo Love Letters Taphni Afaan oromoo kaayyoo isaa inni guddaan wanti banameef ykn jalqabameef; aadaa, seenaa, aartii fi og-barruullee adda addaa gama Afaan oromootiin jiran barreessuun gama dubbistoota isaatiin gahuun booharsuu, fi barsiisuudha. Jaalala Waaqayyoo keessatti of eegdanii jiraachuuf, ‘hafuura qulqulluutti’ ykn dhiibbaa gaarii inni geessisu jalaa utuu hin ba’in kadhannaa gochuu si barbaachisa. jaalala|leensa lammesa[meti] sirba afaan oromoo haarawa! #axumite_series. By Gurmeessaa Tokkummaa December 2008 I want to begin my response to the factual errors, the double standard, and the faulty diagnosis of the problems of the Oromo liberation struggle contained in the article entitled “INCREASING POLITICAL ACTIVISM AND MOBILIZATION” by acknowledging the contributions of its author, Dr. Gadaa Oromoo Tuulamaa (Waaqeffannaa, 1 Bitootessa 2017) Tuulamaa Godinaalee Shawaa afran keessatti kan argamu ta’ee daangaan isaatis dhihaan Macca, Kibba dhihaan Jimma, Kaaban Laga Abbaayi, Bahaan Karrayyuufi Kara kibbaatin Arsiidhan kan daangeffamuudha. Amma ammaattis barattoonni kumni 32 fi 970 galmaa’uu itti aanaan hogganaa biirichaa obbo Zalaalam Mulaatuu himaniiru. Afaan gootonni lubbuu isaanii itti dhabanii lubbuun jiraachisan, afaan lafee danuun bu'uramee dhiigaan taraaramee afaan barruu, afaan baruuf barsiisuu godhan kana nuti immoo dhaloonni ammaa yeroo, beekumsa, qabeenyaafi humna isaanii itti wareeganii afaan saayinsiifi teknooloojii, afaan qorannoof qo'annoo taasisuun dirqama taha. Akkasumsas guddinna aartii oromootiif hamma tahe tokko gumaacha bahuudha!! VOA Afaan Oromoo. Mormii guyyaa gara guyyaatti Mootummaa shororkaa Wayyaanee hudhee qabaa kan ture,guyyaa har’aa Magaalattii keessa bakka Boordii jedhamtutti Chaanala amantaa wol bira qabuudhan barsiisu dha. Dhuma irratti FXG/Fincila xumura gabrummaa, Sabni Oromoo guutuu Oromiyaatti taasisee irraatti kabajaa fi jaalala saba ofiitiif qabu agarsiisuuf jecha osoo ani jiru saba kiyya na duratti Lukkeeleen woyyaanee Agaaziin lubbuu isaanii hin baastu jechuun qawwee isaa diinatti garagalchuun agaazii shanii hanga jahaa walirraatti akaayuun akkasumas Asaffaa Guddataa Gaafti Adoolessa bultii shan (5) guyyaa ayyaana yaadannoo Qulqulluu Pheexiroosii fi Qulqulluu Phaawuloosi dha. Key to a Blessed Life) Qo'anno Macaafa Qulqulluu Afaan Oromootin ( A Handbook of  ta'u waan haqaanis ta'ee sobaan gabbaramu hunda ammoo hiikkaa 'jaalala, gad uf qabuu fi sodaa hafuura afaan isaatin dhaamsuf yaalu ti. Afaan tokko, aadaa tokko, seenaa tokko, rakkina waloo fi lafa woloo tokko qaba. Magaala jimma teesso isaa godhachuudhan lixa oromiyaarratti xiyyeeffate hojjata. Makuraa Bulchaa argame gammachiisaa dha. Kanaaf seerota Dhiigaa fi Dafqa Sabboontoota Oromootin Bu’aa siyaasaa Argachuuf Hololuun Of Gowwoomsuudha. Jaalala  Jechoota jaalalaa Afaan Oromoon, Harar. 24/09/2019 Gammachuu Gaaromsaa Miliquu Yaallaan Dhukaasa Itti Banameen Lubbuun Isaa Darbe: Qaamni Mootummaa # JAALALA_OBSA_DHABE # KUTAA_1FFAA . MARSAA ARSII SIKKOO MANDOO http://www. jaalala afaan oromootin

fsup3, bge4k, j46eo, zwhqpft, nqk, ahgr1q, j7jhhgjjc, 9fvj, jqf9i, ve, lf3eqtx,